Navigace

Obsah

Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky

Typ: ostatní
Žádost o vydání voličského průkazu pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018.

Voličské průkazy – pro volbu prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018


Prezident republiky stanovil termín konání voleb pro volbu prezidenta republiky ve dnech: I. kolo 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo 26. a 27. ledna 2018.

Volič, který se nebude v době konání voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, může požádat o vydání voličského průkazu obecní úřad v místě svého trvalého bydliště. Žádost lze podat osobně, v listinné podobě, nebo prostřednictvím datové schránky. Upozorňujeme, že díky novelizaci zákona nebude od letošního roku možné podat žádost podepsanou uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě. V případě podání listinné žádosti o vydání voličského průkazu nebo při udělení plné moci zástupci pro jeho převzetí, musí být na těchto dokumentech podpis žadatele úředně ověřen. Voličský průkaz umožňuje hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tj. na zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů vedeném MěÚ Strmilov, který nebude moci volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden, může požádat o vydání voličského průkazu MěÚ Strmilov - ohlašovnu evidence obyvatel - Náměstí čp. 60, a to písemně nebo prostřednictvím datové schránky:

I. kolo - nejpozději do pátku 05. ledna 2018 nebo osobně do středy 10. ledna 2018 do 16.00 hod. Vzor žádosti o vydání voličského průkazu je ke stažení viz níže. nebo v kancelářích MěÚ Strmilov.

Případné II. kolo - písemně nejpozději do pátku 19. ledna 2018 nebo osobně do středy 24. ledna 2018 do 16.00 hod.


Voličský průkaz si může občan vyzvednout osobně či prostřednictvím zplnomocněného zástupce (I. kolo - nejdříve 28. prosince 2017, nejpozději 10. ledna 2018 do 16.00 hod.; případné II. kolo - nejpozději do 24. ledna), příp. mu bude zaslán poštou na adresu trvalého pobytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí.


Přílohy

Vytvořeno: 14. 12. 2017
Poslední aktualizace: 14. 12. 2017 11:04
Autor: Správce Webu