Navigace

Obsah

Městský úřad - organizační struktura

Starosta - Martin Novák
Místostarosta - Pavel Štěrba
Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D Milena Sedláková Miroslava Nesporá Knihovna Městský strážník

strategické plánování, komunitní projekty, základní registry veřejné správy, nemovitosti města, kupní a nájemní smlouvy, bytové hospodářství, životní prostředí, pasport místních komunikací, tombola, zvláštní užívání komunikací, informace, práce s veřejností, přidělování čísel popisných, archivace a skartace, Czech Point, stavební dokumentace, zastupující matrikářka

kronikářka města

matrika, podatelna, evidence obyvatel, základní registry veřejné správy,
pokladna,
personální a mzdová agenda, poplatky, Czech Point
relace místního rozhlasu,
evidence ztrát, komunikace s veřejností
 

účetnictví
fakturace
likvidace faktur,
evidence majetku
zpracování inventarizací, správce rozpočtu, evidence smluv,
vyúčtování služeb,
zástup pokladny,
informace

akvizice a aktualizace knihovního fondu, evidence knih,
půjčování knih,
veřejný internet,
web.str.města,
pořádání besed pro školy, výstavy,  přednášky pro veřejnost,školení na internet pro veřejnost, pořádání koncertů a jiných kulturních akcí,

propagační a prezentační činnost, redakce Strmilovských novin, turistické informace

povinnosti městské policie,
přestupky,
poplatky,
doručování obsílek,
informace

Dokumenty