Obsah

Červen - září 2017 - Výstava ak. mal. Karla Přibyla ...IN MEMORIAM...

Ak. malíř Karel Přibyl žil s námi ve Strmilově deset let. Lidé, kteří ho znali a přišli s ním někdy do kontaktu, překvapila jeho řemeslnost, kterou vnášel do svých děl. Výběr z jeho pozůstalého díla byl jen slabým průřezem jeho životní tvorbou.