Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:6
DNES:516
TÝDEN:3387
CELKEM:1454683

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vyhláška č. 1/2008 - Požární řád města

 

Zastupitelstvo města Strmilov se na svém zasedání dne 27. 3. 2008 usnesením k bodu č.7 usneslo vydat na základě § 29, odst. 1, písm. o) Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. h) Zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Požární řád města

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Požární řád města Strmilov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15, odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany
 1. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zajištěna jednotkami sboru dobrovolných hasičů ( dále jen „SDH“ ) města podle čl. 5 této vyhlášky.
 2. K zabezpečení úkolů podle odstavce 1 bude zastupitelstvo města projednávat stav požární ochrany ve městě 1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
 1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:
  1. sklizně pícnin, obilovin a slámy, jejich posklizňové úpravy a skladování
  2. provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese
 2. Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje období:
  1. období sklizně úrody ( pícnin, obilovin, slámy apod.), její posklizňové úpravy a skladování
  2. období provádění požárně nebezpečných činností v lesích spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese
  3. období využívání přírodního prostředí k rekreačním účelům
  4. období mimořádných klimatických podmínek
 3. Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanovují zvláštní právní předpisy Jihočeského kraje, které upravují:
  1. podmínky a povinnosti osob při zajištění požární bezpečnosti při kulturních, sportovních, společenských a jiných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob 1)
  2. podmínky a povinnosti osob v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů 2)
  3. podmínky a povinnosti osob při zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu 3)
 4. Za objekty se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:
  1. Firma KORES Strmilov
  2. Lakovna firmy KOVOPOR Strmilov
  3. Zemědělské družstvo Strmilov
  4. Farma ZD Popelín v České Olešné
 5. Požární bezpečnost v těchto objektech je zabezpečena zřízením požárních hlídek nebo pověřených osob.

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
 1. Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. 7
 2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru města je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 2 a 5
Čl. 5
Jednotky SDH města, kategorie, početní stav a vybavení
 1. Město Strmilov zřizuje jednotky SDH města. Kategorie a početní stavy je jednotek SDH jsou uvedeny v přílohách č. 1a/, 1b. Vybavení jednotek SDH požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je uvedeno v příloze č.4
 2. Členové jednotky SDH se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice SDH Strmilov / SDH Česká Olešná, nebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky
Čl.6
Přehled o zdrojích vody a o dalších zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti
 1. Pro město Strmilov jsou nařízením Jihočeského kraje č. 4/2003 stanoveny následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit požární zásah – viz příloha č. 2
 2. Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požáru. Zejména pak udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku a trvalou použitelnost zdroje vody dle zvláštního předpisu. 4)
 3. Vlastník pozemku / příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu ( správce, nájemce, uživatele ), pokud nevykonává svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
Čl. 7
Seznam ohlašoven požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města Strmilov a způsob vyhlášení požárního poplachu
 1. Seznam míst pro ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události:
  1. Tísňová linka operačního a informačního střediska HZS JčK tel. 112, 150
  2. Operační a informační středisko HZS JčK České Budějovice tel.: 950 230 104 až 110
  3. Veřejné telefonní automaty se symbolem telefonního čísla 150
   • Městský úřad Strmilov - 384 392 408
   • Starosta města - 724 195 016
   • Místostarosta města - 602 249 250
   • Velitel zásahové jednotky města - 724 195 018
   • Strážník městské policie - 724 195 017
 2. Další důležitá telefonní čísla
  • E.O.N. (elektřina, plyn) - 800 225 577
  • Instalatérství Nezdara - 723 002 901
 3. Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
  1. sirénou ovládanou z centra HZS JčK nebo ručně na budově pošty
 4. V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach ve městě vyhlašuje pomocí místního rozhlasu, popř. megafonu
Čl. 8

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Jihočeského kraje 5) je uveden v příloze č. 3

Čl. 9
Sankce

Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů 6)

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2008


 1.  Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002
 2.  Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005
 3.  Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2002
 4.  např. Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů
 5.  Nařízení Jihočeského kraje č. 3/2003
 6. např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů