Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobil. aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

MAPY STRMILOVSKA

Geografický informační systém 

Mapový portál Strmilovska

ZDE: https://strmilov.gis4u.cz/  

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:90
TÝDEN:475
CELKEM:1479402

Překlad (translations)

e-novinky?

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Obsah

Vyhláška č. 2/2003 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

 

Zastupitelstvo obce Strmilov schválilo dne 11.9. 2003 na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d)a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Nakládání s komunálním odpadem

Osoby přihlášené k trvalému pobytu a osoby vlastnící objekt k rekreaci na území obce (včetně místních částí Česká Olešná, Palupín,Malý Jeníkov a Leština) jsou povinny nakládat s komunálním odpadem způsobem stanoveným touto vyhláškou.

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě roční písemné smlouvy s uvedením výše sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 2
Systém třídění,odkládání a svozu odpadu

Fyzické osoby jsou povinny komunální odpad vzniklý na území obce odděleně shromažďovat a třídit takto:

  1. Papír, hadry,PET lahve a další igelity se vybírají bezplatně každý prvý a třetí čtvrtek v měsíci od 14,00 do 17,00 hodin ve sběrném místě - stodola za firmou KORES.
  2. Sklo se ukládá do označených kontejnerů rozmístěných po obci Strmilov, v České Olešné, v Palupíně, v Malém Jeníkově i v Leštině. V České Olešné, v Palupíně, v Malém Jeníkově a v Leštině se do označených kontejnerů ukládají i PET lahve.
  3. Domácí spotřebiče (pračky, ždímačky, myčky, sušičky, chladničky, mrazničky elektrické a plynové sporáky, rozhlasové a televizní přijímače apod.) se vybírají bezplatně každý prvý a třetí čtvrtek v měsíci od 14,00 do 17,00 hodina ve sběrném místě - stodola za firmou KORES.
  4. Nebezpečné složky komunálního odpadujako jsou akumulátory, suché články (baterie), zbytky barev a rozpouštědel včetně obalů, výbojky a zářivkové trubice se odkládají bezplatně podle pokynů obsluhy do nádob umístěných ve sběrném místě - stodola u firmy KORES - každý prvý a třetí čtvrtek v měsíci od 14,00 do 17,00 hodin.
  5. Větve a listí je možno vyvážet na Kamenitý do prostoru bývalého lomu.
  6. Kovový šrot se odváží od domů dvakrát ročně po vyhlášení.
  7. Zbývající směsný komunální odpad vzniklý po vytřídění výše uvedených odpadů se ukládá do popelnic o obsahu 110 l. se stanoveným režimem vyprazdňování.
Čl. 3
Odvoz, využívání a odstraňování odpadů
  1. Nezávadný odvoz, využití a odstranění odpaduvytříděného podle čl. 2 zajistí obec prostřednictvím smluvních osob, majících potřebné oprávnění k této činnosti.
  2. Cenu za svoz, třídění a odstranění komunálního odpadu (popelnice) stanoví obec podle platných předpisů s platností na jeden rok dodatkem k obecně závazné vyhlášce o poplatcích.
  3. Stanovenou cenu platí osoby uvedené v článku 1 obci.
Čl. 4
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad se ukládá na místo, které na žádost fyzické osoby určí obec. Na každý jednotlivý případ bude podle druhu a množství ukládaného odpadu stanovena úhrada.

Čl. 5
Odpad ze hřbitova

Odpad ze hřbitovů se ukládá do přistavených kontejnerů. Do těchto kontejnerů je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.

Čl. 6
Sankce

Porušení povinností při nakládání s odpady bude postihováno podle zákonů a obecně závazných předpisů, to je zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Kontrolní činnost

Dohled nad nakládáním s odpady v obci podle této vyhlášky provádějí pověření pracovníci obce.

Touto vyhláškou se ruší vyhláška obce č. 1/2003 o nakládánís komunálním a stavebním odpadem ze dne 11.4.2003.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2003.

Jaromír Krátký, starosta obce
Karel Urbánek, místostarosta obce