Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Městský úřad - rozpočet města

Datum: 13.12.2011

Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled do roku 2014

Datum: 03.01.2011

Rozpočet města na rok 2011, rozpočtový výhled do roku 2013

Datum: 13.12.2010

Návrh rozpočtu města na rok 2011, rozpočtový výhled do roku 2013

Datum: 05.01.2010

Rozpočet města Strmilov na rok 2010, dotace z tohoto rozpočtu organizacím a spolkům ve městě a podpora dalších činností, rozpočtový výhled do roku 2012

Zastupitelstvo města Strmilov schválilo na svém zasedání dne 28. prosince 2009 rozpočet města Strmilov na rok 2010. Celkové příjmy v tomto rozpočtu jsou 17.690.600,- Kč a celkové výdaje 15.450.500,- Kč. Jde tedy o rozpočet přebytkový ve výši téměř 2.240.000,- Kč. Rozpočet je koncipovaný jako velmi úsporný a přebytek je plánován hlavně na doplacení k dotacím na velké investiční akce města, jako je kompletní zateplení Základní i Mateřské školy ve Strmilově, velké opravy místních komunikací a lesních cest, rekonstrukce sběrného dvora a další.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 jsou i prostředky na městem zřízené školy a to pro Základní školu Strmilov ve výši 2.100.000,- Kč a pro Mateřskou školu Strmilov 427.300,- Kč, kde se počítá i s velkou úpravou školní zahrady. U obou škol je to pouze na provoz, mzdy a učební pomůcky jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu.

Dále schválený rozpočet počítá na celý provoz Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově (včetně pobočky v České Olešné) částku 428.000,- Kč, na kulturu 210.000,- Kč, výjezdovkám hasičů ve Strmilově a v České Olešné 154.000 Kč, Klubu důchodců 50.000,- Kč a Sboru pro občanské záležitosti na pozornosti k výročím a na vítání dětí 40.000,- Kč.

Místní spolky a organizace mají v rozpočtu na rok 2010 schválenu na podporu své činnosti a hlavně na práci s mládeží celkových 660.000,- Kč. Rozdělení této částky na jednotlivé organizace schválí rada města po obdržení žádostí a po vyúčtování dotací z roku 2009. Největší částka opět připadne Tělovýchovné jednotě Jiskra, kde už je samostatně schváleno 350.000,- Kč na úpravu u fotbalového hřiště, ale počítá se i s podporou sdružení YMCA, Junáka, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu žen, Svazu tělesně postižených, Kynologického klubu, Českého rybářského svazu, Spolku hráčů cvrčka, Českého červeného kříže, Cyklistického svazu Jindřichův Hradec, ARMSPORT klubu Strmilov a případně i dalších.

Také pojízdné prodejny, které zásobují naše místní části Palupín, Malý Jeníkov a Leština jsou v rozpočtu dotovány a mimořádně dostává příspěvek 30.000,- Kč na opravu střechy fary i Československá evangelická církev ve Strmilově. Rozpočet samozřejmě počítá i s podporou hospodaření v městských lesích a rybnících.

V podobném úsporném duchu byl zastupitelstvem města schválen i rozpočtový výhled města Strmilov na roky 2010 až 2012.

Ve Strmilově dne 7. ledna 2010

Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov
Datum: 10.12.2009

Návrh rozpočtu města na rok 2010, rozpočtový výhled do roku 2012

Datum: 09.01.2009

Rozpočet města Strmilov na rok 2009, dotace z tohoto rozpočtu organizacím a spolkům ve městě a podpora dalších činností

Zastupitelstvo města Strmilov schválilo na svém zasedání dne 30. prosince 2008 rozpočet města Strmilov na rok 2009. Celkové příjmy v tomto rozpočtu jsou 18.773.300,- Kč a celkové výdaje 16.851.700,- Kč. Jde tedy o rozpočet přebytkový ve výši téměř 2 miliony korun. Město potřebuje nashánět co nejvíce finančních prostředků na připravované rozšíření kanalizace a rekonstrukci vodovodu ve Strmilově.

V rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 jsou i prostředky na městem zřízené školy a to pro Základní školu Strmilov ve výši 2.365.000,- Kč – v tom je i částka na rekonstrukci bytu v ZŠ a pro Mateřskou školu Strmilov 436.500,- Kč, kde se počítá i s velkou úpravou školní zahrady na dopravní hřiště. U obou škol je to pouze na provoz a zmíněné rekonstrukce, mzdy a učební pomůcky jsou hrazeny přímo ze státního rozpočtu.

Dále schválený rozpočet počítá na celý provoz Knihovny Viléma Martínka ve Strmilově / včetně pobočky v České Olešné / částku 445.000,- Kč, na kulturu 157.000,- Kč, výjezdovkám hasičů ve Strmilově a v České Olešné 80.000 Kč, Klubu důchodců 50.000,- Kč a Sboru pro občanské záležitosti na pozornosti k výročím a na vítání dětí 40.000,- Kč.

Místní spolky a organizace mají v rozpočtu na rok 2009 schválenu na podporu své činnosti a hlavně na práci s mládeží celkových 210.000,- Kč. Rozdělení této částky na jednotlivé organizace schválí rada města po obdržení žádostí a po vyúčtování dotací z roku 2008. Největší částka opět připadne Tělovýchovné jednotě Jiskra, ale počítá se i s podporou sdružení YMCA, Junáka, Sboru dobrovolných hasičů, Českého svazu žen, Svazu tělesně postižených, Kynologického klubu, Českého rybářského svazu, Spolku hráčů cvrčka, Českého červeného kříže a případně i dalších.

Také pojízdné prodejny, které zásobují naše místní části Palupín, Malý Jeníkov a Leština jsou v rozpočtu dotovány a rozpočet kromě běžných mandatorních výdajů počítá i s dokončením nového územního plánu celého katastru města, s energetickým auditem a projektem na zateplení mateřské i základní školy a s podporou hospodaření v městských lesích a rybnících.

Ve Strmilově dne 5. ledna 2009

Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov
Datum: 12.12.2008

Návrh rozpočtu města na rok 2009

Datum: 01.01.2008

Rozpočet města na rok 2008

Zastupitelstvo města Strmilov schválilo na svém zasedání dne 27. prosince 2007 rozpočet města Strmilov na rok 2008 v celkových příjmech 18.696.300,- a celkových výdajích 20.353.300,- korun. Jde tedy o rozpočet schodkový a vyšší výdaje budou vyrovnány prostředky ušetřenými v minulých letech.

Hlavní investiční akcí je v rozpočtu na rok 2008 rekonstrukce budovy školy v České Olešné za téměř 6.000.000,- Kč. Na tuto akci je zajištěna dotace 3.300.000,- Kč a doplatek je částečně z rozpočtu a částečně z prostředků z minulých let.

V rámci tohoto rozpočtu na rok 2008 byly schváleny i prostředky na městem zřízené školy a to Základní škole Strmilov – 1.990.000,- Kč a Mateřské škole Strmilov – 390.000,- Kč. U obou škol je to na provoz. Mzdy a učební pomůcky jsou hrazeny přímo z rozpočtu ministerstva školství.

Dále rozpočet schválil na celý provoz knihovny Viléma Martínka ve Strmilově / včetně pobočky v České Olešné / částku 440.000,- Kč, na kulturu 116.000,- Kč, výjezdovce hasičů 50.000,- Kč, Klubu důchodců 50.000,- Kč a Sboru pro občanské záležitosti na pozornosti k výročím a na vítání dětí 30.000,- korun.

Místní spolky a organizace mají v rozpočtu na rok 2008 schváleny na podporu své činnosti a na práci s mládeží tyto finanční prostředky:

TJ Jiskra Strmilov 80.000,- Kč
Pěvecký sbor Strmilov 10.000,- Kč
YMCA Strmilov 10.000,- Kč
JUNÁK – skauti Strmilov 10.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Strmilov 10.000,- Kč
Sbor dobrovolných hasičů Č. Olešná 5.000,- Kč
Český svaz žen 8.000,- Kč
Svaz tělesně postižených Studená 7.000,- Kč
Kynologický klub Strmilov 5.000,- Kč
Český rybářský svaz Strmilov 5.000,- Kč
Spolek hráčů cvrčka Strmilov 5.000,- Kč
Český červený kříž Strmilov 3.000,- Kč
Rezerva 15.000,- Kč

Ve Strmilově dne 7. ledna 2008

Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov
Datum: 02.01.2007

Rozpočet města na rok 2007

Příjmy   Výdaje  
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2 005 000 Nájemné za půdu 6 140
Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti 450 000 Lesní hospodářství 50 000
Daň z příjmu fyz. osob z kapitál. výnosů 130 000 Dotace na pojízdnou prodejnu 22 000
Daň z příjmu právnických osob 2 320 000 Doprava (oprava míst. komunikací a chodníků) 1 100 000
Daň z příjmu právnických osob za obec (průběžná) 330 000 Vodní hospodářství 200 000
Daň z přidané hodnoty 3 940 000 Odvádění a čištění odpadních vod 100 000
Poplatek za znečišťování ovzduší 3 000 Rybníky 50 000
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 740 000 Mateřská škola 329 000
Poplatek ze psů 50 000 Základní škola 1 900 000
Poplatek za rekreační pobyt 160 000 Kino 80 000
Poplatek za užívání veřejného prostranství 55 000 Knihovny (Strmilov a Česká Olešná) 428 000
Poplatek ze vstupného 40 000 Ostatní kulturní činnost 15 000
Poplatek z ubytovací kapacity 55 000 Rozhlas, televize, místní rozhlas 35 000
Odvod výtěžku z provozování výh. hr. přístrojů 5 000 Sdělovací prostředky – noviny 5 000
Správní poplatky 56 000 Sbor pro občanské záležitosti (vítání dětí, výročí...) 30 000
Daň z nemovitostí 870 000 Sportovní zařízení (mzdy a odvody hala, tělocvična) 100 000
Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu (na školství a st. správu) 415 340 Ostatní tělovýchovná činnost (projekty, minigolf...) 350 000
Pronájem pozemků 26 000 Využití volného času dětí a mládeže (dotace spolkům na děti) 80 000
Příjmy z lesů (vč. paliva) 250 000 Bytové hospodářství (opravy,úroky úvěru DPS,mand.sml.) 840 000
Pitná voda - vodné 10 000 Veřejné osvětlení 310 000
Odvádění odpadních vod – stočné 10 000 Pohřebnictví (vč. provizorní opravy zdi hřbitova) 40 000
Příjem z rybníků 50 000 Územní plánování 145 000
Pronájem kulturního domu 95 000 Komunální služby (pracovníci města) 1 819 000
Knihovnická činnost 9 000 Sběr a svoz komunálních odpadů 960 000
Pronájem sportovního pozemku a haly 51 000 Veřejná zeleň 200 000
Bytové hospodářství (pronájem a služby) 660 000 Sociální péče a pomoc (klub důchodců, ryby důchodcům) 44 000
Pohřebnictví (poplatky za hrobová místa) 2 000 Bezpečnost a veřejný pořádek (městská policie) 295 000
Komunální služby (prodej pozemků – chaty a ost.) 1 150 000 Požární ochrana (zásahovka - mimo SDH) 45 000
Sběr a odvoz komunál. odpadu (za třídění a prodej) 40 000 Zastupitelstvo měst 1 365 000
Příjem z vnitřní správy (vč. pronájmů ostatních – doktorky atd.) 402 000 Činnost místní správy (provoz celého MěÚ) 2 224 000
Příjem z úroků 43 000 Neinvestiční dotace neziskovým organizacím (spolkům) 80 000
  Výdaje z financování operací (poplatky) 26 000
Pojištění majetku 120 000
Ostatní fin. operace - daň z příjmu PO za obec (průběžná) 330 000
Výdaje 13 723 140
Financování:
Splátka půjček – DPS 259 200
Splátka půjček – ZTV 440 000
Financování: 699 200
Příjmy celkem 14 422 340 Výdaje celkem 14 422 340

Nejisté příjmy:

  • příjem z prodeje parcel na rod. domky (na splátky úvěru nebo na účet)
  • dotace od Úřadu práce při přijetí sezónních pracovníků z Úřadu práce
  • dotace na 6 bytů ze ZŠ Česká Olešná (3.300.000)
  • ostatní dotace

Schváleno zastupitelstvem města Strmilov dne 28.12.2006 usnesením k bodu č. 9

Jaromír Krátký, starosta města
Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid