Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Popis Strmilova

Poloha a podnebí

Strmilov má 1421 obyvatel (údaj k 1.1.2007) a leží na pomezí Čech a Moravy v nadmořské výšce 558 m (náměstí s kostelem). Naopak nejníže položeným místem ve městě je údolí Hamerského potoka. Právě díky původnímu korytu zmíněného potoka má Strmilov hodně členitý terén. Jsou zde velké výškové rozdíly a po komunikacích uvnitř města někdy opravdu doslova šplháte, jako někde na horách. Svahy původního koryta kdysi velkého toku, před staletími již dávno zastavěné chalupami a domky, jsou totiž velice strmé. Strmilovsko je právem nazýváno bránou do České Kanady. Krajina v okolí Strmilova je rovněž členitá - jsou zde rozsáhlé lesní porosty, vodní plochy, zejména rybníky, které jsou velkými akumulátory tepla, regulují množství srážek i zchlazování. Slouží také, jak je to typické pro jižní Čechy, pro chov ryb. Podnebí je zde relativně chladné. Strmilov ožívá především v létě, kdy se některé rybníky přeměňují na vyhledáváná koupaliště. K letní rekreaci je nejvíce využíván rybník Komorník, kde se také nachází autokemp. Místními částmi Strmilova jsou Česká Olešná, Leština, Malý Jeníkov a Palupín (viz sekce Městské části).

Panorama Strmilova od Č. Olešné
Panorama Strmilova od Č. Olešné (Autor: Vladimír Vondruš)

Vznik Strmilova

Nejstarší písemná zpráva o Strmilově pochází z roku 1255. Pravděpodobně v té době tato osada vznikla, pozdější zprávy, pocházející z 13. století již uvádějí Strmilov jako trhovou ves. Za městečko byl ve 14. století Strmilov vyzdvižen Heřmanem z Hradce a současně získal znak - na modrém štítě je zlatá pětilistá růže pánů z Hradce s červeným středem a se zelenými lístky (více viz dokument Oznámení obce Strmilov o znaku, praporu, barvách a razítku obce a zásadách jejich užívání).

Název Strmilova bývá často mylně pokládán za odvozené jméno ze slova strmý z důvodů strmých kopců, na nichž bylo město vystaveno. Jméno však pravděpodobně vzniklo odvozením ze staročeského osobního jména Střemil. V latinských textech je Strmilov uváděn jmény Ztremils, Dremisl, Dremels, v německých Tremles, v českých Stremilov, Strymilov, Stirchmilov aj.

Dnešní Strmilov

Dnes ve městě najdete městský úřad s matrikou, poštovní úřad, základní a mateřskou školu (více sekce Městský úřad v menu, Kontakty).

Informace o ubytování a stravování - sekce Ubytování

Strmilov je členem mikroregionu Podjavořicko, je také součástí cyklotrasy Jindřichův Hradec - Telč (č. 1113).

Penzion Pražák
Penzion Pražák
Penzion Romantika
Penzion Romantika

Příroda okolí Strmilova

Přírodní prostředí je tu poměrně zachovalé. Důkazem je i fakt, že až sem zasahují hranice navrhované chráněné krajinné oblasti Javořická vrchovina.

Přírodní páteří Strmilovska je tok Hamerského potoka. V jeho údolí se také nacházejí nejcennější přírodní území. Potok má zachovalé původní koryto jen s minimálními úpravami. Také se tu zachovaly téměř nepoškozené porosty původních dřevin, mezi nimiž můžeme dodnes najít i jilm horský, který je v celé Evropě ohrožen nakažlivou chorobou - grafiózou.

Chránění živočichové

I když čistota potoka je podle posledních průzkumů silně negativně ovlivněna Meziříčským rybníkem, přežívají tu někteří chránění živočichové, například rak říční a škeble rybniční. Velmi vzácně se tu vyskytuje i naše největší vážka pásovec obecný, jejíž larvy se vyvíjejí v potocích s písčitým dnem. Z ptáků je tu možno zahlédnout jako modrý drahokam se blýskajícího ledňáčka říčního. Křoviny v údolí potoka obývá i vzácný hýl rudý.

U rybníků a potoků žije i největší místní šelma - vydra říční. Ta se tu vyskytuje tak často, že je trnem v oku zdejším rybářům. Rybami se živí i někteří chránění ptáci. Poměrně často tu můžete vidět na rybnících lovit potápky roháče a kormorány velké.

Nepostradatelná je také důležitá funkce dravých ptáků. Z nich můžeme občas zahlédnout i chráněné druhy - jestřába lesního vyskytujícího se v hlubších lesích a motáka pochopa, hnízdícího v rozsáhlejších rákosinách.

Večer se z četných rybníčků ozývají hlasy řady druhů žab. Z nich jsou vzácní především skokan ostronosý a blatnice skvrnitá. Nejvzácnějším obojživelníkem okolí Strmilova je však čolek velký. Na žábách i na chráněných ještěrkách živorodých a užovkách obojkových si může pochutnat také symbol jihočeských vesnic - čáp bílý, který hnízdí jak ve Strmilově tak i v některých okolních vesnicích.

Zazvěření

Stav zazvěření, zejména drobnou zvěří je velmi neuspokojivý. Početní stav zajícůů klesá, ačkoli byl jejich odstřel v minulých letech minimální a v r. 1998 se v celém okrese vůbec neprováděl. Bažanty zdá se stihl osud koroptví, tj. pozvolný, ale definitivní zánik přes veškerou ochranu a hájení (neloví se už dvacet let). Podstatně lepší situace je u zvěře spárkaté, dokonce došlo k druhovému rozšíření. Vedle zvěře srnčí se stala v honitbě stálou i zvěř mufloní. Nejproduktivnější zvěří je už po řadu let zvěř černá. (Viz dokument Zazvěření ze dne 7.8.2002)

Chráněné rostliny

Pro jižní Čechy je typické velké množství rybníků. V důsledku intenzivního obhospodařování již v nich dnes jenom zřídka najdeme leknín bělostný jako v Pazourově rybníku nebo ďáblík obecný jako v Hejtmanu a Zájezku nad Strmilovem. I všechny tyto rybníky jsou napájeny vodou z Hamerského potoka.

Kromě údolí Hamerského potoka se na Strmilovsku vyskytují některé chráněné rostliny především ve zbytcích mokřadních luk pod Adamovým rybníkem, na Americe a u některých dalších rybníků. Pro tyto mokré louky je typická jedna z našich orchidejí prstnatec májový, dále bazanovec kytkokvětý a všivec mokřadní.

Rybníky

Komorník

Rybník Komorník je dlouhý téměř 3 kilometry a vodní plocha dosahuje 56 ha. Nechal jej asi 1 km od Strmilova roku 1575 zbudovat nejvyšší komorník markrabství moravského Zachariáš z Hradce a pojmenoval ho podle své hodnosti.

U rybníka je možno ubytovat se v chatkách nebo ve vlastních stanech. V objektu kempu je půjčovna surfů, šlapadel, loděk, jízdních kol a dalších sportovních potřeb, dětské hřiště a bufet.

Hejtman

Rybník Hejtman byl založen v roce 1567 Zachariášem z Hradce, který jej nazval v upomínku na svou funkci moravského zemského hejtmana. Rybník, kterým protéká Hamerský potok, má plochu 68 ha a je dlouhý 1,8 km.

Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid