Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Strmilovské noviny

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Strmilovské noviny, vydává Město Strmilov. Redakce: Knihovna Viléma Martínka ve Strmilově, Náměstí 60, 378 53 Strmilov, tel:384 392 552, e-mail: knihovna@strmilovsko.cz. Povoleno Ministerstvem kultury e.č. MK ČR E 14924. Počet výtisků 400 - 450. Odpovědná redaktorka Vlasta Vondrušová, redakční rada Hana Přibylová, Mgr.Libuše Kubáková, Mgr. Ludmila Plachá. Úvodní kresba V. Vondrušová, kresby a foto - autoři uvedeni u jednotlivých snímků, tisk Rain tiskárna, Pravdova 568/II. , 377 01 Jindřichův Hradec,cena 1 výtisku 5,- Kč. Zpravodaj vychází 4 - 5x ročně. Uzávěrka příštího čísla je oznamována vždy v tiráži aktuálního čísla. Pravděpodobný rozpis uzávěrek: 20.2., 20.5. 20.8., 20.10. (nebo případně 20.11.)

Vzhledem k rozsáhlosti archivu neodpovídáme za aktuálnost údajů jako jsou adresy, tel. čísla a podobně u starších ročníků Strmilovských novin.

Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid