Září 2012
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Víte o něčem, o čem my ne a stojí to za zveřejnění? Pište na knihovna@strmilovsko.cz.
Databáze firem Evropské databanky
Ziveobce.cz

Městský úřad - oznámení

Datum: 28.06.2012

Sběrný dvůr

Městský úřad Strmilov oznamuje, že od čtvrtka 28. června 2012 bude po velké rekonstrukci opět otevřen původní sběrný dvůr v Zahradnické ulici.

Tento den od 13.00 hodin bude provoz zahájen „Dnem otevřených dveří“, kdy si mohou všichni zájemci přijít nový sběrný dvůr prohlédnout a uvidí a uslyší, co se zde všechno bude vybírat – a bude toho mnohem více než doposud.

Zároveň už bude možno přinést i odpady a materiály, které běžně do sběrného dvora nosíte. Odpad však může donést jen občan Strmilova a všech místních částí, nebo majitel rekreačního objektu, který má zaplacen poplatek za odpad na tento rok. Dále může dovézt odpad firma nebo podnikatel, který má s městem Strmilov uzavřenu platnou smlouvu o likvidaci odpadu.

Provozní doba nového sběrného dvora bude ještě rozšířena a to každý čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin a od dubna do října také každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

Datum: 08.08.2011

Sběr odpadu v náhradních prostorách

Městský úřad Strmilov oznamuje, že po dobu kompletní rekonstrukce sběrného dvora v Zahradnické ulici, bude veškerý odpad od čtvrtka 11. srpna 2011 vybírán v náhradních prostorách a to ve skladu za dílnami města – proti prodejně FLOP.

Otevírací doba zůstává stejná, to je každý čtvrtek od 14,00 do 17,00 hodin a v červenci a srpnu navíc každou sobotu od 9,00 do 11,00 hodin.

Datum: 13.04.2011

Dotace získané pro město Strmilov v posledních letech + výhled

Zobrazit dokument
Datum: 28.02.2011

Nabídka občanům i podnikatelům

Městský úřad Strmilov nabízí občanům i podnikatelům možnost využít techniku města.

Nabízíme:

 • dovoz a odvoz materiálu novým rychlým traktorem s valníkem do 5 tun nákladu a do vzdálenosti 20 km – cena 470,- Kč/ hodinu + DPH
 • práce traktoru s rotační sekačkou, količkou, sněhovým pluhem a později i štěpkovačem – cena 470,- Kč/hodinu + DPH
 • práce traktoru s příkopovou sekačkou – cena 1,- Kč/ 1 metr sečení + DPH

Práce je možno objednat na MěÚ Strmilov, nebo přímo u místostarosty města na tel. 602 249 250.

Jaromír Krátký,
starosta města
Datum: 22.02.2011

Nabídka kominických prací

Kominická firma z Veselí nad Lužnicí nabízí čištění a prohlídky komínů. Pokud by byl ze strany občanů města zájem, rádi by navázali spolupráci.

Kontrola komínu stojí 300 Kč, čištění 260 Kč, doprava zdarma. Termín prací je možno jakkoli dohodnout, garantují kvalitní práci a solidní, profesionální chování.

Firmu můžete kontaktovat na adrese:

Jan Bartoň, kamnářská a kominická firma,
Na Strážkách 334, Veselí nad Lužnicí
tel.: 603 861 067

nebo oznámením svého zájmu na městském úřadu ve Strmilově, který potom žádosti předá kominické firmě společně.

Datum: 11.02.2011

Oznámení

Městský úřad Strmilov znovu důrazně upozorňuje majitele psů, aby dodržovali zákony a Obecně závaznou vyhlášku města Strmilov a uklízeli na všech veřejných prostranstvích po svých psech výkaly.

Po Strmilově i v některých místních částech jsou umístěny koše na psí exkrementy se sáčky a lopatkami a každý má tedy možnost vše uklidit.

Strážník městské policie bude i více sledovat kamerový systém a veškerá porušení obecně závazné vyhlášky bude přísně postihovat.

Dále upozorňujeme hlavně děti, aby nevytahovaly a neničily sáčky z těchto specielních košů. Sáčky jednak nejsou levné a dále potom scházejí těm, kdo je chtějí použít.

Datum: 06.12.2010

Spoluodpovědnost členů zastupitelstva za jednotlivé oblasti

Jaromír Krátký starosta – zodpovědnost za všechno
Karel Urbánek místostarosta – pracovníci města, lesy, rybníky, sběrný dvůr
Jiří Čermák člen rady + sport všeobecně
Jaroslava Jeřábková členka rady + Sbor pro občanské záležitosti
Iveta Sýkorová členka rady + Česká Olešná
Vladimír Adam vodovody a kanalizace
Jiří Brach kultura + Kulturní dům
Jiří Eder Palupín, Malý Jeníkov, Leština
Jaroslav Holec předseda Kontrolního výboru + spolky
Ing. Olga Hrbková předsedkyně Finančního výboru + pozemky, smlouvy ZD
Stanislav Jonáček zeleň, hřbitovy, zdravotnictví
Zdeněk Kubák spolupráce s podnikateli a firmami
Tomáš Kučera hasiči + bezpečnost
Jaroslava Smejkalová Základní a Mateřská škola + SPOZ
Bohumil Souček silnice, chodníky, skládky

Schváleno zastupitelstvem města Strmilov dne 2.12.2010 usnesením č. 4

Ve Strmilově 2.12.2010

Jaromír Krátký, starosta
Datum: 05.10.2010

Oznámení

Oznamujeme, že nájemce kulturního domu ve Strmilově vypověděl nájemní smlouvu k 31. říjnu 2010. Město Strmilov pro další fungování provozu kulturního domu vyhlašuje záměr nového pronájmu, nebo jiného vztahu, který by zajistil trvalý provoz a údržbu kulturního domu.

Zájemci mohou zatím neoficielně podávat své návrhy a nabídky na městský úřad ve Strmilově a nové zastupitelstvo potom rozhodne, jak bude tuto situaci řešit.

Datum: 13.09.2010

Opravy místních komunikací, chodníků a další práce

Město Strmilov zatím nedostalo většinu požadovaných dotací na velké akce jako je rozšíření kanalizace, rekonstrukce vodovodu, zateplení základní a mateřské školy, sběrný dvůr. Jednání o těchto dotacích bylo schvalovacími orgány přerušeno, nebo bylo rozhodnutí odloženo na rok 2011.

Vedení města proto rozhodlo udělat ještě rychle jiné potřebné práce a to hlavně opravy místních komunikací a chodníků. Již byly opraveny výtluky v místních komunikacích ve Strmilově v České Olešné a na silnici do Leštiny. V současné době probíhá oprava a přeložení 820 m2 dlážděných žulových chodníků a 500 m kamenných obrubníků v centru Strmilova. Byly zde vylámané a křivé obrubníky, ale hlavně byly chodníky i s obrubníky již zamačkané na úroveň silnice a tím vůbec neplnily funkci chodníků a neochraňovaly chodce. Dále probíhá oprava místní komunikace k firmě Kovopor, kde byly dlouhodobé problémy s vlastníky sousedních domů a komunikace se nemohla opravovat. Nyní se vztahy zlepšily a tak již oprava i této komunikace probíhá. Je nutné také v nejbližší době opravit dvě místní komunikace, které byly poničeny vodou z přívalových dešťů. Je to komunikace v Leštině za penzionem a spojovací cesta u České Olešné mezi silnicemi na Strmilov a na Bořetín. Největší akcí bude položení asfaltového povrchu v Novém Sídlišti ve Strmilově v rámci dokončení základní technické vybavenosti ke 21 parcelám na rodinné domky. Již zde stojí několik nových obydlených domů a další se stavějí a je proto potřeba udělat zde konečný povrch komunikací pro zlepšení kvality bydlení.

Některé tyto opravy se hradí ze schváleného rozpočtu a některé ze zvýšených příjmů města v letošním roce tak, jak to schválilo zastupitelstvo města.

Mimo tyto práce nyní opravujeme, natíráme a bílíme všechny autobusové čekárny, které jsou opakovaně poškozovány hlavně dětmi a mládeží. Jsou to dvě čekárny ve Strmilově, dvě v Palupíně a další v České Olešné a v Malém Jeníkově.

Před konečným rozhodnutím je ještě vybudování víceúčelového hřiště v České Olešné. Protože tato akce nebyla v rozpočtu města na letošní rok, ale je velmi potřebná a máme na ni i projekt, pokoušíme se zajistit mimořádné příjmy, ze kterých by se hřiště ještě letos udělalo. Jinak se bude dělat v roce 2011.

Jaromír Krátký
Starosta města Strmilov
Datum: 23.02.2010

Projednání nového územního plánu

Dne 8.2.2010 v 15.00 proběhlo na Městském úřadě ve Strmilově veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu Strmilov s odborným výkladem. Jednání se zúčastnila Ing. Arch. Ivana Golešová – projektantka návrhu územního plánu, zástupci Městského úřadu Jindřichův Hradec, někteří zastupitelé města a veřejnost. Z řad veřejnosti vzešly 3 připomínky: 2 z nich v k.ú. Palupín, třetí se týkala k.ú. Malý Jeníkov. Zastupitelstvo na svém 18. zasedání dne 18.2.2010 všem námitkám vyhovělo.

Datum: 02.02.2010

Zpráva vedoucího úřadu (starosty) o posouzení a hodnocení zájemců

Dne 1.12.2009 byla městem Strmilov podle §6 Zákona č. 312/2002 Sb., vyhlášena „Veřejná výzva“ na obsazení uvolněného místa úřednice městského úřadu Strmilov.

Podle stejného zákona (§6, odst. 7) je vypracována tato zpráva vedoucího úřadu (starosty) o posouzení a hodnocení zájemců:

 1. Přehled zájemců (podle času dodání žádosti)

  Michaela Kaslová, Blanka Mátlová, Hana Míchalová, Zdeňka Němcová, Lenka Vondrů, Jiřina Košařová, Milena Berková, Jarmila Popelková, Kateřina Jenčíková, Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D, Jarmila Bláhová, Miroslava Nesporá, Andrea Nováková, Jana Pacholíková, Eva Pražáková, Miluše Nováková, Luboš Hála, Jana Vugrincová.

 2. Seznam vyřazených zájemců (nesplnili podmínky stanovené ve veř. výzvě)

  Kateřina Jenčíková

 3. Stručný popis způsobu hodnocení zájemců

  Do stanoveného data podání přihlášek, to je do 18.12.2009 do 13,00 hodin, bylo na MěÚ Strmilov doručeno 18 obálek se žádostí o přijetí.

  Dne 18.12.2009 se sešla rada města Strmilov a členové rady provedli úvodní vyhodnocení došlých žádostí. Zhodnotili, zda je na obálkách i v obálkách vše podle Veřejné výzvy. Tímto hodnocením byla vyřazena 1 žádost - neměla na obálce „Veřejná výzva“ a obálka byla otevřena dříve jako normální pošta.

  Rada dále doporučila starostovi (vedoucímu úřadu, který je ze zákona jediný oprávněný provádět výběr na základě veřejné výzvy) některé priority, které by měl při výběru zohlednit – občan Strmilova, délka praxe, odborné vzdělání, komunikativní předpoklady a nástup možný co nejdříve. Dále rada doporučila starostovi zúžit výběr na konkrétní tři žadatele, s těmi dál jednat a potom udělat konečný výběr.

  Starosta po těchto doporučeních a pečlivém posouzení všech žádostí jednal s těmito třemi zájemci:

  • Michaela Kaslová
  • Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D
  • Miroslava Nesporá

  a provedl konečný výběr takto:

  Přijata na místo úřednice městského úřadu Strmilov bude paní Mgr. Jaroslava Sedláková Ph.D.

  Paní Michaela Kaslová a Miroslava Nesporá budou jako náhradnice v případě odmítnutí paní Sedlákové.

  Tato informace byla všem třem žadatelkám oznámena dne 21.12.2009.

 4. Dne 1.2.2010 byla s paní Mgr. Jaroslavou Sedlákovou Ph.D uzavřena pracovní smlouva.

Tato zpráva je k nahlédnutí všem zúčastněným zájemcům na městském úřadu Strmilov od 2.2.2010.

Ve Strmilově dne 2.2.2010.

Jaromír Krátký, starosta (vedoucí úřadu)
Datum: 27.01.2010

Místní program obnovy a rozvoje vesnice

Datum: 11.01.2010

Poděkování

Starosta města děkuje všem majitelům a uživatelům nemovitostí ve Strmilově i v místních částech, kteří za současné kalamitní situace pomohli s odstraněním sněhu a údržbou chodníků u svých domů.

Zároveň žádá a prosí všechny občany a návštěvníky města o shovívavost k tomu, že nejsou okamžitě prohrnuty všechny místní komunikace a všechny chodníky – protože to při stálém sněžení není možné. Vše se dělá postupně podle důležitosti.

Starosta dále žádá všechny majitele aut, aby je v současné kalamitní situaci nenechávali stát v úzkých ulicích, protože tím brání prohrnování a je zde nebezpečí poškození aut nebo sousedních domů. V krajních případech se nebudou některé takto zúžené úseky vůbec prohrnovat.

Datum: 05.01.2010

Změna výše vodného a stočného pro rok 2010

Vážení občané,

dovolujeme si Vám oznámit, že s platností od 1.1.2010 se mění, dle zákona o DPH, základní i snížená sazba daně z přidané hodnoty (DPH). Nynější snížená sazba DPH 9% se zvyšuje na 10% a základní sazba DPH 19% se zvyšuje na 20%.

Tímto se tedy cena vodného a stočného navýší o 1 Kč.

Cena vodného a stočného od 1.1.2010 je tedy za vodné 42,50 Kč a stočné 22,50 Kč včetně DPH. Cena vodného a stočného je tedy 65 Kč za m3.

Ve Studené dne 21.12.2009.
S pozdravem Miloslav Nezdara
Datum: 09.11.2009

Oznámení o výši vodného a stočného pro rok 2010

Výše vodného a stočného pro rok 2010 je již schválena zastupitelstvem Města Strmilov, pro město Strmilov i pro místní části (Palupín, Malý Jeníkov, Česká Olešná) bude cena jednotná.

Od 1.1.2010 bude cena:

 • vodného 32,50 Kč / m3 + 10 Kč na financování obnovy
 • stočného 12,50 Kč / m3 + 10 Kč na financování obnovy

Částka na financování obnovy vodovodu a kanalizace bude čtvrtletně zasílána na zvláštní účet Města Strmilov, k tomu určený.

Celková cena vodného a stočného je tedy 65 Kč včetně DPH, z toho částka na vodné je 42 Kč a částka na stočné je 22 Kč za m3.

Miloslav Nezdara
Datum: 08.07.2009

Stanovisko starosty města Strmilov ke článku ve Strmilovských novinách

Já, jako starosta města Strmilov považuji za svou povinnost vyvrátit tvrzení MS ODS Strmilov, D. Běhounkové, která uvedla v článku ve Strmilovských novinách č. 3/2009 a tím obhájit svoji činnost jako starosty města, který podepisuje veškeré doklady a rozhodnutí, ale také obhájit práci rady a zastupitelstva města, protože tyto orgány schvalují veškerá zásadní rozhodnutí,jako je rozpočet, prodeje apod.

 1. Stará „Škodovka“ již za mého starostování u obce vůbec nebyla, byla zde starší Felície, která však již po letech byla v tak špatném stavu, že náklady na její udržování a na technické prohlídky byly neúnosné a byly rozhodně vyšší, než leasingové náklady na novou Fabii, která je již po 4 letech zaplacená – a to není rozhodně auto na nějakou reprezentaci, je to nejmenší české auto na trhu. Povinnosti v našich lesích vyžadují trvalou práci dvou pracovnic – již jsme vysázeli 35.000 stromků, ročně udržujeme, vyžínáme, natíráme, stahujeme větve a vykonáváme další práce na desítkách hektarů lesů. Situace je jiná než před šesti lety a zcela jiná než před 15 lety, kdy se do lesů jezdilo jen občas. Proto bylo podle schváleného rozpočtu zakoupeno starší terénní auto za necelých 100.000,- korun a to doveze pracovníky až na místo do lesa a ti pak nemusí několikrát denně chodit pěšky kilometry od silnice do lesů a tím zase udělají více práce.

  Žádné další auto město nemá!

 2. Stále opakované našetřené miliony na kanalizaci ve výši 10 milionů. Na účtech bylo 9, ne 10 milionů a z toho je nutné mít zhruba 4 miliony na účtu stále pro běžný chod města. K použití tedy bylo 5 milionů a to bylo na rozšíření (ne rekonstrukci) kanalizace zcela nedostatečné. Cena díla byla již tehdy ne 25 ale s DPH 30 milionů korun a dotace byla 7,2 milionu. V této celkové částce nikdy dříve nebylo počítáno s rekonstrukcí vodovodu, jak je mylně uváděno. Tuto akci jsme do prioritních zařadili až v poslední době.

 3. Platy radních, zastupitelů a uvolněných funkcionářů jsou přesně stanoveny státními tabulkami a nelze vyplatit víc, ale ani méně. To by měli lidé, kteří dříve ve funkcích byli, vědět. Dokonce se dnes těmto funkcionářům nesmí vyplatit ani koruna odměn či prémií, což se dříve běžně dělalo. V penězích za chod obce je kromě energií hlavní položkou plat a odvody z platu pro 10 stálých zaměstnanců města. To jsou úřednice, strážník, knihovnice a dělníci pro údržbu místních komunikací, chodníků, lesů a dalšího majetku města. Spolu se zřízenou Základní a Mateřskou školou tak zaměstnáváme 45 lidí a jsme tedy druhý největší zaměstnavatel ve Strmilově. Ať si každý sám posoudí, jestli při současné rostoucí nezaměstnanosti je to dobře nebo špatně.

 4. Vodovod a kanalizace se skutečně předaly firmě Nezdara proto, aby se udržela cena vodného a stočného na únosné míře. Ale úplně jiné podmínky byly před dvanácti lety než dnes. Neodváděly se poplatky za odebranou vodu státu, nemuselo se dělat tolik stále dražších rozborů vody a ceny energií jsou také úplně jiné. Podle odborného „Plánu obnovy vodohospodářského majetku“ , který si musel podle zákona nechat zpracovat každý vlastník vodovodu a kanalizace – nám jej dělali odborníci z VAK – vyšla potřebná cena vodného a stočného pro Strmilov a místní části ve výši 80 – 90,- Kč/m3 vody, což už je skutečně sociálně neúnosné. A to už tam bylo zohledněno to, že firma Nezdara spolu s městem v posledních letech investovali do nových vedení, nových šachet, úprav čerpací stanice a čistírny odpadních vod několik milionů korun – jinak by byla částka ještě vyšší. Takže není pravda, že se nic v této oblasti nebudovalo a neopravovalo. Opravují se stále staré problémy, nebo dřívější nekvalitně udělané rekonstrukce, což však z velké části hradí firma Nezdara , stejně jako všechny poruchy.

  A zmíněný nájem 20,- Kč/m3 vodného a stočného bude na základě smlouvy firma Nezdara celý odvádět na zvláštní účet města a tyto prostředky budou použity pouze na obnovu vodohospodářského majetku. Půjde to i jednoduše kontrolovat.

 5. A nyní nejdůležitější věc. „Prošustrované miliony, špatná rozhodnutí, špatné hospodaření, vydržování špatných zaměstnanců, neschopnost“. Toto vše zakládá podnět pro podání trestního oznámení pro křivé obvinění a pomluvy a to jak starosty, tak rady a zastupitelstva. Žádná finanční či jiná kontrola, kontrola čerpání dotací, stejně jako krajské audity hospodaření, neshledaly v hospodaření města Strmilov sebemenší pochybení – takže by museli být obviněni i všichni tito kontroloři.

  K tomu jen malé upřesnění. Za uplynulých 6,5 roku se ve Strmilově a v místních částech vybudovaly investice za zhruba 50 milionů korun a na tyto akce a na další činnost dovezla auta města za stejnou dobu dotace ve výši více než 20 milionů korun. Tyto částky jsem samozřejmě kdykoliv schopen přesně specifikovat. A v těchto dnech se mi povedl „husarský kousek“, kdy již máme podepsanou kupní smlouvu s firmou E.ON, která od nás kupuje dříve vybudované plynové řady a přípojky za 4,2 milionu korun – ikdyž v původní smlouvě s bývalým vedením města bylo, že tyto plynové rozvody prodáme za 1,- Kč!

Závěrem už se jenom pozastavím nad tím, jak může někdo, kdo za celých 6,5 roku nebyl na žádném veřejném zasedání zastupitelstva, kde by se vše, co zde popisuji přesně dozvěděl, ale nebyl ani na jedné společenské, kulturní, či sportovní akci, kterých byly na rozdíl od dřívější doby desítky, možná stovky, jak může někdo takový vůbec hodnotit něco o čem vůbec nic neví. Možná, že je to proto, že neumí nic jiného než napadat a urážet práci ostatních a to i přesto, že jim voliči v posledních dvojích komunálních volbách dali jasně najevo, co si o nich a o jejich jednání a vystupování myslí.

Jaromír Krátký, starosta města Strmilov
Datum: 02.07.2009

Informace starosty k uzavření pěšiny kolem Švehlova mlýna

V současné době je po Strmilově velmi diskutované i uzavření pěšiny kolem Švehlova mlýna, kudy hlavně místní občané chodili do krásného koutu přírody. I já mám k těmto místům silný citový vztah, protože jsem těmito místy často s dětmi chodil – a tento můj vztah je určitě silnější, než někoho cizího, kdo se vydává za mluvčího místních obyvatel. Čili i mým přáním je, aby pěšina kolem mlýna zůstala průchodná.

Tato naše přání jsou však na jedné straně a na druhé straně jsou zákony a nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Nový majitel Švehlova mlýna kromě vlastních budov, do kterých již investoval mnoho milionů a z chátrající ruiny vybudoval v původním stylu krásné stavby, koupil i zmíněnou pěšinu se strání až k poli, všechny okolní lesy, louky a také celý rybník Švehlů zájezdek. Tím padly všechny možnosti, jak zákonným způsobem nařídit zpřístupnění pěšiny, což potvrdilo i jednání státního stavebního a lesního dozoru na místě samém. Pěšinou už není přístup k žádným pozemkům jiného vlastníka, nevede tudy turistická trasa a majitel se jenom rozhodl ochránit si svůj soukromý majetek, stejně jako to již dříve udělal vlastník úzké uličky u Jednoty, kde je plechová stěna, vlastník Adamova mlýna na Obcizně, který za kamennou lávku přes potok postavil hranici dřeva a podobně to udělalo i mnoho dalších.

Ještě chci připomenout, že město Strmilov ani Městský úřad nemá v tomto směru vůbec žádné pravomoci. I naše „malá“ stavební komise byla zákonem zrušena a vše řeší Městský úřad Jindřichův Hradec. Zastupitelstvo města Strmilov se přesto několikrát vyjadřovalo pro zachování pěšiny kolem mlýna. Bylo to, když bývalá majitelka mlýna chtěla „zneveřejnit“ cestu kolem mlýna. Tehdy to zastupitelstvo odmítlo, protože to byl ještě jediný přístup k pozemkům jiných vlastníků. Také v územním vyjádření k úpravě Švehlova zájezdku dalo město podmínku zachování této cesty, ovšem to už byla situace jiná a úřady neshledaly zákonnou možnost naší podmínce vyhovět a do schváleného stavebního povolení naše podmínka zahrnuta nebyla.

Na závěr tedy ještě jednou opakuji, že na jedné straně tohoto problému stojí naše přání obnovit průchod kolem mlýna a na druhé straně jsou zákonné možnosti a nedotknutelnost soukromého vlastnictví a je určitě veliký rozdíl jestli konkrétní osoba je na straně vlastníka pozemků nebo návštěvníka.

Jaromír Krátký, starosta města Strmilov
Datum: 02.07.2009

Vysvětlení ke kácení stromů na hřbitově

Protože se po městě objevují různé fámy o kácení stromů na Strmilovském hřbitově, vydává starosta města toto oznámení:


Stromy na hřbitově jsou podle potvrzení odborníka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, hlavně neodborným seříznutím v půlce stromů před lety, ve velmi špatném stavu a jsou všechny, kromě šesti neseříznutých stromů shnilé, nejdou zachránit a jsou majetku a hlavně osobám na hřbitově nebezpečné.

Rada i zastupitelstvo města proto doporučili řešit tuto situaci následovně.

Nechat zaměřit a po dohodě s majiteli odkoupit pás polí v šířce 10 až 15 metrů zvenku kolem hřbitova. Pozemky jsou již zaměřeny, jsou předběžné dohody se všemi majiteli a začíná vykupování těchto pozemků.

Podle doporučení zmíněného odborníka se nechává zpracovat studie na celkové úpravy hřbitova, to je na vykoupených pozemcích vysázet částečně vzrostlé stromy zvenku kolem celého hřbitova, uvnitř hřbitova vysázet ozdobné keře, které nemají mohutné kořeny a nenarušovaly by blízké hroby. Dále opravit márnici, upravit místo na ukládání uren a také místo na odkládání starých kamenů a desek. Teprve potom se souhlasem odboru životního prostředí by se postupně kátily staré poškozené a nebezpečné stromy.


Kdo si myslí, že je tento postup špatný, tak ať bez ohledu na případné velké poškození majetku a stálé ohrožování životů a zdraví, klidně podepíše jakoukoliv petici.

Datum: 24.06.2009

Poděkování

Protože manželé Lenka a Jaroslav Pecharovi v nejbližší době odcházejí ze Strmilova, vyslovuje jim vedení města i touto cestou hluboké a vřelé poděkování za veškerou práci, kterou pro Strmilov, jeho obyvatele a hlavně pro děti vykonali.

Dále jim přejeme aby i na novém působišti našli oba své uplatnění, byli tam šťastni a spokojeni a aby na Strmilov a zdejší lidi rádi vzpomínali – stejně tak, jako budeme my vzpomínat na ně.

Jaromír Krátký, starosta města Strmilov
Datum: 08.06.2009

Výsledky voleb do Evropského parlamentu za obec Strmilov

Výsledky hlasování za obec Strmilov na jsou dostupné na www.volby.cz.

Datum: 17.04.2009

Minigolf Strmilov – "U Karlštejna"

Zapůjčit si hole a míčky můžete na Městském úřadu Strmilov v pracovní době úřadu.

Ceník – sezóna 2009 ZDARMA

Provozní řád

 • Při zapůjčení obdrží každý zákazník tento protokol s vyznačenou dobou zapůjčení, počtem zapůjčených holí a míčků, trvalým bydlištěm přebírajícího a podpisem předávajícího a přebírajícího a také stvrzenku na zaplacenou částku.
 • Hrát se může jenom oficielními, originálními míčky a holemi, zapůjčenými Městským úřadem Strmilov.
 • Za vypůjčené sportovního nářadí není vybrána zástava, ale přebírající ručí za ztrátu nebo poškození vypůjčeného sportovního nářadí pod finanční náhradou : míček = 50,- Kč, hůl = 600,- Kč.
 • Pravidla minigolfu jsou sepsána na druhé straně tohoto protokolu.
 • Vstup na hrací dráhy je zakázán pod pokutou 200,- Kč
 • Chovejte se, prosím, v areálu slušně, odpadky odhazujte jen do instalovaných košů, a při kouření dbejte na požární bezpečnost.
 • Celý areál je pod dohledem kamer městského kamerového systému.

Přejeme příjemnou zábavu, nadšení ze hry a profesionální údery!

Datum: 24.03.2009

Poplatky za popelnice a ze psů na rok 2009

Městský úřad Strmilov upozorňuje občany i rekreanty, že u místních poplatků za popelnice a ze psů končí splatnost 31. března 2009. Po této lhůtě je možné ze zákona účtovat až trojnásobek dlužné částky.

Dále upozorňujeme, že firma AVA od 1. dubna nevysype žádnou popelnici, která nebude mít platnou známku roku 2009.

Datum: 23.02.2009

Problémy s prohrnováním sněhu

Městský úřad upozorňuje majitele aut, že při současném sněžení a větru se opět projevují problémy s prohrnováním sněhu v úzkých ulicích. Znovu tam stojí auta, která brání technice tyto úseky prohrnout a nezpůsobit škodu buď na autech nebo na domech.

Jedná se konkrétně o celou Obciznu, ulici Martínkova a U Vodojemu a auta nesmějí stát ani za domy v Novém Sídlišti.

Problémové úseky bude procházet policie, překážky v dopravě bude pokutovat a navíc se tyto úseky nebudou do odstranění aut prohrnovat.

Datum: 04.12.2008

Poděkování starosty města

Vážení spoluobčané,

jménem zastupitelstva a rady města Strmilova a také jménem svým děkuji všem, kteří se v roce 2008 podíleli na správě, zvelebování a prezentaci našeho města.

Děkuji pracovníkům města a městského úřadu za kvalitní práci, děkuji všem členům místních spolků a organizací za dobrou činnost a hlavně za práci s dětmi, děkuji také vedení, učitelskému sboru a všem pracovníkům základní a mateřské školy. Poděkování patří také firmám a podnikatelům za spolupráci a pomoc městu při nejrůznějších příležitostech.

Přeji Vám všem krásné a klidné prožití nadcházejících vánočních svátků v kruhu svých nejbližších a do nového roku 2009 Vám přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Jaromír Krátký, starosta města
Datum: 24.11.2008

Vyjádření starosty města k současným problémům s pitnou vodou ve Strmilově

Provozování vodovodu a kanalizace ve Strmilově má již více než 10 let na základě dlouhodobé smlouvy na starosti firma Instalatérství Nezdara. S touto firmou má také každá domácnost uzavřenu smlouvu o odběru vody a této firmě také každý za vodu platí. Je to stejné jako například u odběru elektřiny a plynu od firmy E.ON. Starosta ani městský úřad nemůže vůbec do tohoto smluvního vztahu vstupovat, nemůže zajišťovat opravy, může jen na požádání přenášet požadované informace mezi firmou a občany.

Také zmiňovaná výměna firmy Nezdara za jinou by vůbec nic nevyřešila, naopak několik blízkých menších i větších obcí žádalo v poslední době pana Nezdaru, aby u nich převzal provozování vodovodů kanalizací, protože stav s dosavadním velkým provozovatelem je u nich velmi špatný, problémy se řeší na rozdíl od firmy Nezdara liknavě, vše musí obce zaplatit dopředu a přitom jsou u nich ceny za vodné a stočné ne 32,- Kč za m3 jako u nás, ale už i 60,- korun za m3 i více.

A teď konkrétně k současným problémům. Před 2 týdny ve Strmilově značně stoupl odběr vody. Zaměstnanci firmy Nezdara hledali ve dne i v noci poruchu, přidali do šachet na jednotlivé větvě vodovodu samostatné uzávěry a vodoměry, ale stále se nedařilo poruchu najít. U nás je totiž problém v tom, že když větší spotřebou lidí nebo poruchou klesne voda ve vodojemu, voda úplně ztratí tlak a potom žádná technika ani žádný odborník nemůže poruchu zjistit. Prasklá voda také často vytéká přímo do potoka nebo do zahrad za domy a to je také téměř nezjistitelné.

Po několika dnech hledání se objevila veliká porucha na hlavním řadu ve dvoře firmy Kovopor. Tato část se uzavřela a zdálo se, že už bude vše v pořádku. Po dvou dnech ale voda buď další poruchou nebo zvýšeným odběrem znovu z koule vytekla a to potom trvá několik dní, než se znovu vše naplní a odvzdušní.

Protože stav vodovodní stě ve Strmilově není i přes veliká vylepšení firmou Nezdara dobrý, přehodnotilo vedení města v letošním roce své priority a tak bylo rozhodnuto, že celková rekonstrukce vodovodu bude zařazena mezi hlavní investiční akce města, hned vedle kanalizace a zateplení Mateřské a Základní školy. Zadali jsme projekt na celkovou rekonstrukci vodovodní sítě, na výměnu azbestového přivaděče z Palupína a také na prohloubení a posílení studní u Palupína. Projekt je již hotový, zaplatili jsme za něj přes 400.000 korun, máme na akci již i stavební povolení a tak se jen čeká až vybraná firma zajistí co nejvyšší dotace, protože tato rekonstrukce vodovodu by měla stát přes 20 milionů. Tím by se měla situace s pitnou vodou ve Strmilově po mnoha letech zásadně zlepšit.

V současné situaci je však stále potřeba s pitnou vodou šetřit, bylo by potřeba alespoň celý týden podle možností používat jiné zdroje vody a také vodu užitkovou, aby se naplnil celý vodojem a mohla se pod tlakem hledat případná další porucha.

Ještě pro informaci – náhradní zdroj pitné vody je nepřetržitě k dispozici u čerpací stanice mezi koulí a Studenskou silnicí.

Na závěr ještě jednou žádáme a prosíme o maximální šetření s pitnou vodou a děkujeme za jakékoliv upozornění na případné poruchy.

Datum: 11.11.2008 (aktualizováno)

Poděkování

Vedení města Strmilov děkuje všem, kteří zajistili kompletní opravu kapličky před naší místní částí Leština. Kaplička zase po dlouhé době září novotou a za to patří poděkování hlavně panu Ladislavu Váchovi, který na opravě odpracoval bezplatně 90 hodin, panu Radku Novákovi, který dodal zdarma materiál za několik tisíc korun a paní inženýrce Anděle Burdové, která celou akci zorganizovala. Na opravě se ale podíleli i další a to Milan Marek, Ladislav Dvořák, František Švehla mladší, Karel Švehla, Julie Marková a Ing. Josef Racko.

Všem ještě jednou moc děkujeme.

Datum: 22.10.2008

Zrušení skládky za fotbalovým hřištěm

Městský úřad oznamuje, že na skládku za fotbalovým hřištěm je s okamžitou platností zakázáno vyvážení jakýchkoliv odpadů. Celá skládka se upravuje na tréninkové hřiště.

Porušení tohoto zákazu bude co nejpřísněji postihováno a to jednak uklizením skládky a k tomu velkou pokutou.

Datum: 25.06.2008

Psí exkrementy

Upozorňujeme majitele a chovatele psů, že jsou povinni při venčení psů uklízet veškeré psí výkaly z veřejných prostranství. Upravuje to zákon i Obecně závazná vyhláška města Strmilova.

Přestože je po městě umístěno několik košů se sáčky a lopatkami, tak stále velká většina chovatelů při venčení psí exkrementy neuklízí. Každý takový chovatel by si měl potom zkusit sekat trávu v těchto místech. Psí exkrementy potřísní nejen oblek ale nechutně i ruce a obličeje pracovníků, kteří sečení a úklid trávy na veřejných prostranstvích provádějí a ti již odmítají tato místa sekat.

Na kamerách městského kamerového systému máme zaznamenány chovatele, kteří pravidelně venčí své psy na veřejných prostranstvích na náměstí u Kulturního domu a jinde a strážník městské policie dostal pokyn, aby opakované přestupky v této oblasti začal intenzivně řešit a jednotlivé případy předával Komisi pro projednávání přestupků k řešení, včetně vymáhání vysokých pokut.

Nemůžeme přeci dál trpět to, aby několik nezodpovědných jedinců takto zásadně poškozovalo práva všech ostatních a způsobovalo i značné hygienické problémy a to hlavně dětem.

Datum: 07.05.2008

Městský kamerový systém

Městský úřad Strmilov a Městská policie Strmilov oznamují, že 25. dubna 2008 byl uveden do plného provozu městský kamerový systém. Při instalaci i provozu kamerového systému je plně respektován Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Jedna pevná a pět otočných barevných kamer s nočním viděním je umístěno na rizikových místech ve Strmilově a celý systém jistě napomůže snížit poškozování majetku, vandalství, krádeže a také pomůže k odhalení pachatelů těchto skutků.

Znovu upozorňujeme, že kamery snímají jen to, co je běžně vidět, nezasahují nikomu do soukromí, nikdo snímání trvale nesleduje a po sedmi dnech jsou záznamy z kamer automaticky smazány.

Dodavatel kamerového systému nám navíc zdarma umístil na náměstí ještě jednu pevnou kameru, která ukazuje kostel, Nejsvětější Trojici, nově opravenou kašnu s fontánou a část náměstí. Obrázky z této kamery budou jako reklama krásného strmilovského náměstí spolu s několika dalšími fotografiemi trvale ke shlédnutí otevřením odkazu na internetových stránkách města – to je www.strmilovsko.cz.

Datum: 18.04.2008

Minigolf Strmilov – "U Karlštejna" - Pravidla hry

 1. Cílem hry je dopravit v co nejmenším počtu úderů míček ze základního umístění do jamky. Vítězem je hráč s nejmenším součtem úderů na všech drahách.
 2. Dráhy se hrají v pořadí od 1. do 18., podle číselného označení – 18 je standardní počet pro závodní minigolf.
 3. Začíná se ze základního umístění. Pokud míček po úderu nepřekoná překážku nebo červenou čáru, musí hráč další úder hrát opět ze základního umístění.
 4. Maximální počet úderů na jedné dráze je 6. Pokud se nepodaří trefit do jamky na 6 úderů, hráč obdrží jeden trestný úder a zapíše si do tabulky 7.
 5. Dojde-li k překonání překážky nebo červené čáry, hraje se další úder z místa, kde se míček zastavil. Zastaví-li se míček u okraje dráhy nebo blízko mantinelu, je možné míček položit kolmo na černou čáru asi 20 cm od mantinelu a hrát úder z tohoto místa.
 6. Pokud míček opustí dráhu před překážkou nebo červenou čárou, hraje se další úder ze základního umístění. Opustí-li dráhu za překážkou nebo za červenou čárou, hraje se míček z černé čáry z místa, kde míček dráhu opustil. Při vyskočení míčku z dráhy není započítáván trestný bod.
 7. Není-li na dráze červená čára, hraje se každý úder ze základního umístění.
 8. Je-li hřiště eternitové, je zakázáno na něj stoupat. To neplatí pro betonová hřiště.
 9. Hrát se může jen s oficiálními, originálními míčky a holemi.
Datum: 17.02.2008

Czech POINT - úřad na cestě k lidem

V rámci celostátního projektu CZECHPOINT vydává městský úřad Strmilov ověřené výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Výpis z obchodního, živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn takto: vydání první strany výpisu 100,- Kč, každá další strana 50,- Kč. Výpis z rejstříku trestů je zpoplatněn částkou 50,- Kč. Doufáme, že Vám CZECHPOINT prostřednictvím zaměstnanců MěÚ Strmilov ušetří čas, nervy i peníze.

Czech POINT
Datum: 13.02.2008

Posílání zpráv e-mailem

Městský úřad ve Strmilově zvažuje možnost posílání zpráv, které jsou hlášeny místním rozhlasem nebo jsou vyvěšeny na úřední desce na e-mailové adresy přímo do domácností.

Pro zjištění zájmu o tuto službu je potřeba písemně podat na městský úřad souhlas s tímto zasíláním zpráv a uvést svoji e-mailovou adresu.

Datum: 13.02.2008

Městský kamerový systém

Město Strmilov pořizuje v těchto dnech „Městský kamerový systém“. Jde o akci, která je odsouhlasena zastupitelstvem města a je v rozpočtu města na rok 2008. Po Strmilově bude rozmístěno celkem šest barevných, otočných kamer s nočním viděním. Budou na místech, kde dochází k největším problémům s poškozováním veřejného i soukromého majetku, k rušení nočního klidu a podobně. Konkrétně je to Náměstí, Brana, celá Studentská ulice, parkoviště a vchod do Kulturního domu a Kina, prostor u hřiště za Základní školou a minigolfové hřiště u Karlštejna. Kamery zde mohou také odhalit krádeže v obchodech a provozovnách, kouření v čekárně, sprejery a další přestupky či trestné činy. V žádném případě nebudou kamery zasahovat do soukromí – budou sledovat jen to, co může každý běžně vidět.

Výstupy z kamer budou soustředěny na počítači u strážníka městské policie, nebude tam však trvalý dohled, pouze při zjištění nějakého problému se vyhledá kamera a čas a zjistí se, co se na místě dělo. Po sedmi dnech budou automaticky všechny záznamy z kamer zlikvidovány.

Věříme, že městský kamerový systém zlepší, tak jako v jiných obcích kde již kamery mají, situaci ve Strmilově. Že budou moci být trvale zpřístupněny veřejné záchody a autobusová čekárna, že se podaří případné pachatele rychle usvědčit a že bude systém působit i preventivně.

Jedna kamera na náměstí bude dostupná i na internetových stránkách města Strmilov a bude zde jako reklama krásného strmilovského náměstí.

Datum: 13.02.2008

Byty pro příjmově vymezené osoby

Vedení města sděluje, že vybraná stavební firma provádí v České Olešné rekonstrukci budovy bývalé školy. Konečně se zde našlo smysluplné využití této pěkné, ale již značně chátrající budovy a tak vznikne ve dvou podlažích šest bytů pro příjmově vymezené osoby. To je osoby, s příjmem do 80 % průměrného výdělku ve státě za minulý rok a osoby, které nevlastní žádný byt nebo dům. Budou to tři jednopokojové byty s příslušenstvím s podlahovou plochou kolem 40 m2 a tři dvoupokojové byty s podlahovou plochou přes 50 m2. Jeden byt v přízemí bude upravitelný pro tělesně postižené.

Protože tato stavba probíhá velmi rychle a měla by být hotova do konce června 2008, žádáme případné zájemce o pronájem bytu v tomto domě v České Olešné, aby si podali na městský úřad Strmilov písemnou žádost a byli tak zařazeni do pořadníku.

Datum: 30.01.2008

Stavební pozemky na prodej

Město Strmilov má na prodej kompletně zainvestované stavební pozemky na rodinné domky v lokalitě „Nové Sídliště“. K parcelám o velikosti od 713 m2 do 1132 m2 je přivedena voda, kanalizace, plyn, elektřina, jsou zde komunikace i veřejné osvětlení. Stavba rodinných domků je možná ihned.

Všechny záležitosti spojené s prodejem pozemků zajišťuje 1. Třeboňská realitní kancelář na adrese Husova 69, Třeboň – telefon: 384 723 838, 602 304 800, info@trebonskark.cz, www.trebonskark.cz, www.reality-trebon.cz.

Datum: 27.11.2007 (aktualizováno)

Reklamní tabule

Oznamujeme, že na náměstí na vývěsní tabuli je stále ještě místo na vyvěšení reklamní prezentace firem. Vyvěšení je zcela zdarma.

Rozměry tabule: 25 cm x 12,5 cm + 2 díry o průměru 3 mm.

Reklamní tabule
Datum: 08.11.2007

Konec platnosti občanských průkazů

Dle Nařízení vlády ze dne 16. listopadu 2004, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, končí dne 31. prosince 2007 platnost občanských průkazů vydaných do 31. prosince 1998.

Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2007, žádost o výdání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2007.

Povinnost provést výměnu občanského průkazu se nevztahuje pouze na občany narozené před 1. lednem 1936, kteří mají občanský průkaz vydaný na dobu neomezenou.

Nesplněním této povinnosti se fyzická osoba dopouští přestupku na úseku občanských průkazů.

Tato výměna je bezplatná a lze o ni požádat na MěÚ Strmilov. K žádosti je nutno přiložit jednu aktuální fotografii.

Datum: 04.03.2007

Závěrečný účet města Strmilov za rok 2006

Stav účtu 933 – zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let

zůstatek účtu 933 z předchozích let -5.366.993,50
stav účtu 933 za rok 2006 (rozdíl účtu 217 a 218 z roku 2006) 82.342,33
stav účtu 933 celkem -5.284.651,17
stav fondů obce v rozpočtovém hospodaření k 31.12.2006 - sociální fond 148.177,72
Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů 8.580.800,-

Zobrazit dokument: Rzpočet města Strmilov na rok 2006

Datum: 04.03.2007

Upřesnění ke sběru odpadových surovin ve Strmilově

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Zahradnické ulici je otevřen každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 14 do 17 hodin. V období od 1. dubna do 31. října je otevřen každý čtvrtek a v červenci a srpnu je navíc otevřen i každou sobotu od 9 do 11 hodin.

Bezplatně se vybírají tyto odpadové druhotné suroviny:

 • jakýkoliv i netříděný papír, PET lahve roztříděné na bílé, modré a zelené, igelity všech barev, hadry všeho druhu
 • lednice, televize a ostatní elektrozařízení, baterie a akumulátory, obaly od barev
 • z nábytku jen samostatně hadry, molitany, kovy

Nevybírají se zde plastové hnědé lahve a nádoby od olejů, kelímky od tvarohů, jogurtů a podobné – to je běžný domovní odpad do popelnic. Dále se nevybírají pneumatiky – ty řeší zpětný odběr pneuservisů a nebezpečné odpady jako je eternit a azbest a také se nevybírají autovraky a díly z aut.

Větve a dřevo na spálení se soustřeďují v prostoru bývalého lomu na Kamenitém.

Trávu a listí je možné ukládat také do bývalého lomu na Kamenitém – ale pouze z horní strany.

Kameny, cihly, zemina a podobný pevný materiál se ukládá na místo určené po dohodě s vedením obce pro každý jednotlivý případ. Bez odsouhlasení je každé vyvážení považováno za založení černé skládky a bude podle toho postihováno.

Všechny tyto odpady však mohou odevzdávat jen občané trvale bydlící ve Strmilově, majitelé rekreačních objektů ve Strmilově – ale hlavně musí mít zaplacen poplatek za odpad za daný rok – což musí sami doložit !

Strmilov 1.3.2007

Jaromír Krátký, starosta města
Datum: 23.02.2007

Činnosti, na které se nevyžaduje žádné vyjádření stavebního úřadu

 1. povrchová zařízení pro rozvod vody nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla
 2. stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin
 3. stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa
 4. bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást
 5. označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu, popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou
 6. sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do výšky 1,5 m
 7. signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřičské účely
 8. stožáry pro vlajky do výšky 8,0 m
 9. informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2; umístěná mimo ochranná pásma komunikací
 10. informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích
 11. opěrné zdi do výšky 1,0 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím
 12. udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou
 13. důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle hornických předpisů
 14. cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo
 15. přenosná zařízení, konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce
 16. stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost
 17. stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje vyhláška č.104/1977 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 18. propustky na účelových komunikacích
Datum: 23.02.2007

Zánik povolení k nakládání s vodami k 1.1.2008

Datum: 16.02.2007

Uvolnění bytů města

Městský úřad Strmilov oznamuje, že se uvolnily byty města a to jak v domě čp. 3 na náměstí, tak v Domě s pečovatelskou službou. Jedná se o menší byty s příslušenstvím a v obou domech mohou být ubytováni jak důchodci, tak jednotliví občané, nebo třeba maminka s dítětem.

Zájemci o přidělení bytu si mohou podat písemnou žádost na Městský úřad Strmilov, kde získají i další informace.

Datum: 15.12.2006

Změny v otevírací době Sběrného dvora

Oznamujeme, že sběrný dvůr v Zahradnické ulici bude otevřen ještě 21.12.2006 a potom až 4. ledna 2007. A dále až do konce března jen každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci. Od dubna 2007 bude znovu otevřen každý čtvrtek od 14 do 17 hodin.

Datum: 13.11.2006 (aktualizováno)

Stanovení Strmilova městem

Slavnostní předání dekretu o určení obce městem
Slavnostní předání dekretu o určení obce městem
Starosta před Parlamentem
Starosta před Parlamentem
Místostarosta před Parlamentem
Místostarosta před Parlamentem
Datum: 13.06.2006

Finanční podpora zájmových spolků a organizací

Každý rok dostávají spolky a organizace na základě žádosti příspěvek na svoji činnost, nebo na konkrétní akci.

Pro rok 2006 byly zastupitelstvem a radou obce Strmilov schváleny tyto finanční příspěvky:

TJ Jiskra Strmilov 75.000,- Kč (z toho 45.000,- pro mládež)
SDH (hasiči) Strmilov 15.000,- Kč
YMCA Strmilov 10.000,- Kč
JUNÁK (skauti) Strmilov 10.000,- Kč
Svaz těl. postižených 6.000,- Kč
Cvrčkaři Strmilov 5.000,- Kč
Kynologický klub Strmilov 5.000,- Kč
Svaz včelařů Strmilov 5.000,- Kč
ČRS (rybáři) Strmilov 5.000,- Kč
Pěvecký sbor Strmilov 2.000,- Kč
ČSŽ (ženy) Strmilov 4.535,- Kč - za autobus na zájezd
Děti Základní školy (divadlo/ 5.174,- Kč - doprava do Rakouska

Další schválené příspěvky proplácené přímo z peněz obce:

Klub důchodců Strmilov 14.000,- Kč
SPOZ (vítání dětí, jubilea...) 30.000,- Kč
Kulturní komise (noviny,akce...) 90.000,- Kč

Schválené rozpočty pro obcí zřízené organizace:

Hasičský záchranný sbor obce 95.000,- Kč
Knihovny Strmilov a Č. Olešná 361.000,- Kč
Mateřská škola Strmilov 270.000,- Kč
Základní škola Strmilov 1.600.000,- Kč
Datum: 04.05.2006

Poděkování starosty obce po povodni – jaro 2006

Starosta obce děkuje všem spoluobčanům, kteří se i tou sebemenší pomocí podíleli na zmírnění následků povodně v březnu a dubnu letošního roku.

Děkuje trvale bydlícím občanům, majitelům rekreačních objektů i podnikatelům, kteří se sami aktivně podíleli na ochraně svého majetku a ještě dodávali optimismus ostatním, děkuje správci Meziříčského rybníka panu Tesařovi, který vzorně hlásil dopředu každé odpouštění rybníka, panu Františku Nesporému za příkladný dozor a odpouštění Doležalova zájezku, děkuje členům povodňové komise obce panu Ivanu Sýkorovi, Václavu Vrbenskému, Zdeňku Zemanovi a Zdeňku Kubákovi, kteří každý na svém úseku si vzorně plnili své povinnosti, děkuje místostarostovi obce Karlu Urbánkovi, který na sebe převzal velkou část úkolů a hlavně děkuje veliteli hasičského záchranného sboru Strmilov Tomáši Kučerovi, který perfektně řídil a organizoval veškeré záchranné a pomocné práce a sám byl téměř nepřetržitě u všeho, co se kolem velké vody dělo. Děkuje i členům hasičského záchranného sboru Strmilov – jmenovitě Jarolímu Novákovi, Jaroslavu Paulusovi, Janu Paulusovi, Karlu Urbánkovi mladšímu, Rudolfu Séčovi, Janu Hanušovi mladšímu, Lukáši Frúhbauerovi, Imrichu Davidovi, Jaroslavu Urbanovi, Zdeňku Vlkovi a Vlastovi Sedlákovi, kteří střídavě ale nepřetržitě ve dne v noci po dobu celého týdne zajišťovali veškeré práce jako odstraňování ledových bariér a naplaveného dřeva z výpustí rybníků a nádrží, průběžně pomáhali paní Wildmannové s regulací vody na Švehlově zájezku, ale také jí pomáhali se zabezpečením elektrárny i se stěhováním do vyššího podlaží mlýna při zaplavení obytné části. Dále rozváželi a umisťovali pytle s pískem, čerpali vodu z domů, sklepů i firem a pomáhali se vším, co bylo potřeba.

Při této letošní povodni bylo ve Strmilově více či méně zaplaveno 10 domů, Tkalcovna Zdeňka Kubáka a čistírna odpadních vod. Celková škoda byla předběžně vyčíslena na 620.000,- korun, z toho je však jen nepatrná část na domech a bytech.

Myslíme si, že za dané situace udělalo vedení obce a všichni zúčastnění při povodni maximum a k ještě většímu zmírnění následků povodní by už jen pomohla ještě lepší spolupráce a informovanost v rámci povodí a ještě větší upuštění všech rybníků na obou našich potocích.

Ještě jednou tedy děkujeme všem, kteří pomáhali a všichni společně si můžeme jen přát, aby se takovéto povodně u nás už neopakovaly.

Jaromír Krátký, starosta obce
Datum: 25.04.2006

Obecní úřad Strmilov – povodňová komise obce - zpráva o povodni

Povodňová komise obce Strmilov zpracovala podle § 76, odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů tuto zprávu o povodni:

Povodeň březen - duben 2006

 1. Časový průběh povodně a provedená opatření
  1. Od pátku 24.3. do neděle 26.3.2006
   • starosta, místostarosta, strážník obecní policie s. Séč a velitel hasičů p. Kučera začali pravidelně kontrolovat hladinu vody v Hamerském a Kamenitém potoce
   • pan Tesař z Meziříčského rybníka začal po prkýnkách odpouštět dopředu
   • Meziříčský rybník – pokaždé to hlásí – my podle toho regulujeme odpouštění u Švehlova a Doležalova zájezku / u Švehlova hasiči s paní Wildmannovou, u Doležalova pan Nesporý /
   • starosta informoval o situaci i MěÚ Dačice a Rybářství Kardašova Řečice
   • obec dodala pytle s pískem p. Steinhauserovi a p. Švehlovi
  2. Pondělí 27.3.2006
   • pravidelná kontrola hladiny vody v potocích – cca 50 cm pod 1. SPA
   • pravidelná domluva s p. Tesařem a OÚ Střížovice / p. Kantor /
   • v 18,30 hod. další upouštění obou zájezků
   • ve 22.00 volá p. Tesař, že znovu zvyšuje odpouštění Meziříčského rybníka
   • ve 24,00 volá pí. Wildmannová, že potřebuje pomoci s odpuštěním Švehlova zájezku – okamžitě to jeli hasiči zajistit
  3. Úterý 28.3.2006
   • 0,30 hod. hasiči s pí. Wildmannovou zvýšili odpouštění zájezku
   • 6,00 hod. volá p. Tesař, že dál zvyšuje odpouštění a upozornil na velký přítok vody – bude muset už odpouštět na maximum
   • 7,00 – 8,00 hod starosta a místostarosta zkontrolovali stav vody v obou potocích / cca 20 cm pod 1.SPA /
   • 8,00 hod byl upozorněn Zdeněk Kubák – Tkalcovna na nebezpečí
   • 8,00 – 9,00 hod hasiči opět zvyšují s pí. Wildmannovou odpouštění zájezku
   • 9,00 hod byli upozorněni OÚ Střížovice / p. Kantor / a Rybářství Kardašova Řečice
   • 11.00 hod. starosta nařizuje hasičům Strmilov nepřetržitou přítomnost 2 – 3 lidí u obce
   • 12,30 hod po kontrole a domluvě s pí. Wildmannovou opět zvyšujeme odpouštění zájezku
   • 13,00 hod. z MěÚ Dačice hlásí vyhlášení 2.SPA na Meziříčském rybníku
   • dál trvalá kontrola obou potoků / starosta, místostarosta, hasiči /
   • 24,00 hod. po domluvě s pí. Wildmannovou zvýšen odtok zájezku, vyzdvižen el. Motor a další věci ze strojovny elektrárny
  4. Středa 29.3.2006
   • 6,00 hod. na Hamerském i Kamenitém potoce nastal 1. SPA
   • 7,30, hod. po informaci pí. Wildmannové u ní vyčištěn přepad od ledových ker a dřeva a zvýšen odtok
   • 7,45 hod. MěÚ Jindřichův Hradec vyhlásil pro celý Hamerský potok 2. SPA s blížícím se nebezpečím 3. SPA
   • 7,45 hod. OÚ ve Strmilově vyhlašuje pro Hamerský i Kamenitý potok 2. SPA / rozhlasem, na úřední desce, na www stránkách /
   • 10,00 hod. znovu po domluvě zvýšen odtok u pí. Wildmannové
   • 10,30 hod. starosta při kontrole obou potoků nafotil stav vody a zkontroloval stav ve Tkalcovně Zd. Kubák – ještě uvnitř voda není, p. Vrbenský má vodu u domu a p. Steinhauser má vodu ve sklepě
   • 11,00 hod. starosta nafotil hladinu a odpouštění rybníka Hejtman
   • 11,10 hod. kontrola : HZS – p. Pánek, MěÚ J. Hradec – Ing. Chmelík, Ing. Florian, za obec Strmilov starosta, strážník p. Séč, velitel hasičů p. Kučera – byla hodnocena dobrá připravenost a práce obce – nabídli pomoc
   • 13,00 hod. hasiči dávají na žádost Tkalcovny kalové čerpadlo do skladu firmy / už je tam asi 10 cm vody /
   • 14,45 hod. kontrola hladin – vrcholící 2. SPA – nafoceno, hasiči pravidelně odstraňují kry a dřevo z výpustí obou zájezků
   • 15,00 – 24,00 hod. průběžné kontroly hladin, rozbíjení ledových ker, odstraňování dřeva
  5. Čtvrtek 30.3.2006
   • 00,00 – 6,00 hod. průběžná kontrola hladin obou zájezků a odstraňování ledu a dřeva z výpustí
   • 7,15 hod. kontrola hladiny obou potoků – stav stejný jako 29.3 ve 14,00
   • hodin = vrcholící 2. SPA – nahlášeno na MěÚ Jindř. Hradec – Ing. Florián
   • Hamerský 15,30 hod. MěÚ Jindř. Hradec vyhlásil 3. SPA pro Hamerský potok
   • 15,30 hod. OÚ Strmilov vyhlásil 3. SPA pro a Kamenitý potok (vyhlášeno rozhlasem, na úřední desce a na www. stránkách)
   • schází se povodňová komise obce Strmilov:
    • Jaromír Krátký – starosta obce
    • Karel Urbánek – místostarosta obce
    • Tomáš Kučera – velitel HZS Strmilov
    • Ivan Sýkora – telefonicky, zůstává na rybnících a tocích v České Olešné
    • Václav Vrbenský – telefonicky, zůstává připraven pro odpojování proudu
    • Zdeněk Kubák – telefonicky, zůstává ve své provozovně a vedl. domů
    • Zdeněk Zeman – telefonicky, zůstává připraven a řeší problémy na rybnících ČRS
   • 19,30 hod. Hejtman Jihočeského kraje vyhlašuje "Stav nebezpečí pro Území Jihočeského kraje včetně obce Strmilov"
   • 00 – 24,00 hod. hasiči průběžně odstraňují kry ledu a dřeva z výpustí obou zájezků, pomáhají čerpat vodu z domů a dodávají písek v pytlích dle potřeby
  6. Pátek 31.3.2006
   • 7,00 hod. kontrola hladiny obou potoků – snížily se cca o 10 cm
   • Od 11,00 hod. hladiny obou potoků opět stoupají, čerpáme vodu z domů a odstraňujeme led a dřeva
   • Bylo zakoupeno z prostředků obce pro HZS další výkonné čerpadlo od fi. Nezdara – ihned v použití
   • 19,00 hod. hladiny dál stoupají – už téměř stav roku 2002
   • 19,00 – 24,00 hod. opakované návštěvy hasičů u pí. Wildmannové, další vynášení věcí ze strojovny, zdvižen motor a odstraněny nánosy u výpustě
  7. Sobota 1.4.2006
   • 01,00 hod. přetéká hráz u náhonu na elektrárnu Švehlova mlýna, připravujeme evakuaci pí Wildmannové
   • 01,10 hod. naši hasiči nestačí na stěhování pí Wildmannové, žádáme o Pomoc HZS Jindř. Hradec – operační k nám posílá hasiče ze sousedních obcí
   • 01,15 hod. pí. Wildmannová odmítá evakuaci, podepisuje „REVERZ“ – Viz příloha č. 1, hasiči jí odstěhovali spolu s určenými věcmi do 1. patra mlýna
   • 02,00 hod. zatím nejvyšší stav vody v obou potocích, čerpáme vodu na mnoha místech
   • 02,00 – 08,00 hod. stálé čerpání vody a pravidelné kontroly u paní Wildmannové
   • 08,00 hod. hladina o 5 cm klesla – hlášeno MěÚ Jindř. Hradec, ing. Florián
   • 09,00 hod. problémy s rybníkem Hluboký, který vtéká do Kamenitého potoka v obci – je zde veliký odtok, vymílá komunikaci a zatéká do Adamova mlýna – hasiči vyčistili 2 výpusti, dali písek a voda zase teče přímo do potoka
   • 9,30 hod. kontrola hasičů, nafocena voda venku i v domech, od noci hladiny asi o 5 cm klesly
   • 11,00 hod. kontrola u Švehlova mlýna, stále přetéká hráz u náhonu, hladina už ale asi o 5 cm nižší, pí Wildmannová v pořádku
   • 14,00 hod. kontrola odtoku u rybníka Hluboký – v pořádku
   • 15,00 – 24,00 hod. kontrola hladiny obou potoků, čerpání vody v domech a v Tkalcovně Kubák, přidávání písku k domům dle žádostí, pravidelná kontrola pí. Wildmannové
  8. Neděle 2.4.2006
   • 01,00 – 08,00 hod. průběžná kontrola hladin potoků a výpustí obou zájezků, čištění výpustí – voda mírně klesá
   • 08,00 hod. kontrola au pí Wildmannové, hráz už nepřetéká
   • 14,20 hod. kontrola hladiny obou potoků – voda dál mírně klesá
   • 19,00 hod. kontrola hladin potoků – voda klesla na úroveň 2.SPA
   • 22,00 hod. starosta odvolává trvalou přítomnost hasičů – ukládá veliteli T. Kučerovi jen pravidelné kontroly toků a výpustí, v případě potřeby povolá další hasiče a nahlásí starostovi nebo místostarostovi
  9. Pondělí 3.4.2006
   • 7,00 hod. starosta, místostarosta a T. Kučera zkontrolovali hladiny obou potoků, voda dál klesla – do poloviny 2. SPA
   • 8,00 hod. pí Wildmannová žádá obec o vysoušeč
   • 12,00 hod. dovezen vysoušeč od hasičů z Jindř. Hradce / majetek ČCK / a předán s vysvětlením pí Wildmannové
   • 18,00 hod. kontrola stavu hladin potoků – dál mírný pokles
  10. 4.4. – 12. 4. 2006
   • 4.4. ráno v 7,15 hod. kontrola hladin potoků – již pokles na 1. SPA
   • Až do 12.4.2006, kdy byl MěÚ Jindř. Hradec na území obce s rozšířenou působností / tedy i Strmilova / odvolán 2. SPA, byla kontrolována hladina obou potoků – již bez problémů
  11. 12.4.2006 – ukončení sledování této povodně a poděkování všem, kteří se na snižování následků povodně podíleli.
 2. Popis a posouzení účinnosti provedených opatření

  Podle hodnocení povodňové komise a vedení obce Strmilov byla všechna provedená opatření uvedená v části 1. účinná a dostatečná – a to hlavně do doby, než začala téct voda z Meziříčského rybníka nekontrolovaně. Potom už jsme jen zmírňovali následky působení velké vody.

 3. Návrh na zlepšení stavu v obci Strmilov při povodních
  • Zemědělská vodohospodářská správa – pravidelně čistit koryto potoka Kamenitý, vč. náplav do Hamerského potoka
  • Povodí Vltavy – pravidelně čistit koryto potoka Hamerský od náplav a stromů
   1. nad Švehlovým zájezkem k Malému Jeníkovu
   2. pod Strmilovem k rybníku Hejtman
  • paní Wildmannová
   1. opravit stavidla na svém zájezku
   2. mírně zvýšit a upravit hráz k elektrárně
   3. vybagrovat zájedek, aby pojmul více vody
  • majitelé rybníků na obou potocích + ZVS + Povodí Vltavy + obce
   1. ještě zlepšit vzájemnou informovanost před a při povodni
   2. maximálně před jarním táním a před hlášeným nebezpečím povodní odpustit všechny rybníky na povodí

Strmilov 25.4.2006

Jaromír Krátký, starosta obce
Datum: 28.01.2006

Zajímavosti a fakta o třídění odpadů

Víte, co se děje dále s odpadem? Přečtěte si něco více o jeho sběru, třídění, zpracování a dalším využití.

Datum: 20.01.2006

Rozšířený sběr odpadu

Od 1. ledna 2006 rozšířila obec Strmilov sběr odpadu o krabice od mléka, mléčných výrobků, vína a džusu. Jsou to papírové obaly s fóliemi z plastu nebo hliníku označené od výrobce trojúhelníkem a čísly 81 a 84 nebo písmeny C/PAP.

Tyto nápojové kartony je možno po zmáčknutí dávat v našich místních částech Česká olešná. Palupín. Malý Jeníkov a Leština do stávajících žlutých kontejnerů spolu se zmáčknutými PET lahvemi a ve Strmilové je můžete samostatné odevzdávat ve sběrném dvoře, který je dál otevřen každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci od 14 do 17 hodin.

Datum: 14.01.2006

Porucha na vodovodním řádu

Vážení spoluobčané,

v uplynulých dnech došlo ve Strmilově opakovaně k velkým problémům v dodávce pitné vody. Vše vzniklo prasklým vodovodním vedením ve sklepě soukromého domku, který není trvale obydlen. V poslední době je to hlavně v zimním období již poněkolikáté, kdy problémy s vodou vznikly nezajištěním vodovodního potrubí proti zamrznutí a následnému roztržení v neobydlených domech.

To způsobuje obrovské problémy s vyhledáním poruchy a následně i se zprovozněním celého vodovodního řádu. Při této poslední poruše se musela na dva dny zavřít i škola a školka a domácnosti neměly vodu několik dní, protože poruchou vyteče několik set m3 vody, tím se vyprázdní vodojem a trvá minimálně týden, než se postupně může pustit voda do celé obce. U každého puštěného úseku se musí čekat až se natlakuje, až lidi odpustí vzduch a kalnou vodu, až se přejdou protékající záchody atd. Teprve potom se může pustit voda do dalšího úseku. Jinak totiž hrozí, že se vodojem znovu vyprázdní a vše by začalo od začátku.

Vyzýváme proto všechny vlastníky a uživatele domů a bytů, aby pravidelně kontrolovali hlavně své neobydlené nemovitosti a aby případně pověřili někoho z trvale bydlících, aby jim na objekty pravidelně dohlížel. Tím by se značně urychlilo vyhledání případné poruchy a následky by byly mnohem menší. Protože je trvale neobydlených domů ve Strmilově několik set, je riziko dalších poruch stále veliké. A nemůže to ovlivnit ani obecní úřad, ani firma Nezdara, která smluvně zajišťuje veškerý provoz vodovodu a kanalizace v obci. Všichni potom doplácíme na nezodpovědnost některých našich spoluobčanů.

Děkujeme všem za pochopení a za pomoc.
Růže Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí
Jazyk: Český English Deutsch | RSS RSS: novinky, kalendář akcí
Strmilovsko.cz - oficiální web Strmilova a okolí. Design, správa a aktualizace copyright © Vladimír Vondruš, 2002-2010. Stránky jsou provozovány na systému Orange 2, © Vladimír Vondruš 2006-2010. Kontakt a prostor pro vaše připomínky: blog, mosra@centrum.cz, knihovna@strmilovsko.cz.
Strmilovsko.cz | Knihovna | Archer | XHTML 1.0 Strict Valid | CSS 2.1 Valid